obrazekobrazek
  info: gast@gast.cz Skype Me! | servis : servis@gast.cz úvod | novinky | katalog | bary | reference | kontakt | odkazy 
obrazek0obrazek
obrazek

Zákonné vzdání se nároku

Zákonem předepsané oznámení

Některé informace na tomto internetovém serveru nemusí být správné z důvodu změn produktu, ke kterým mohlo dojít po jeho uvedení na trh. Některá popisovaná nebo vyobrazená výbava může být k dispozici pouze v určitých zemích nebo může být k dispozici pouze za příplatek. Před objednáním požádejte, prosím, prodejce o nejnovější informace. Výrobce si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez upozornění změny cen, barev, materiálů, technických údajů a modelů.

Žádné záruky nebo reprezentace

Informace na tomto internetovém serveru jsou poskytovány "tak, jak jsou". V žádném případě nebude firma GAST Group odpovědná žádné straně nebo za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní nebo jiné následné škody z důvodu jakéhokoli použití tohoto internetového serveru, nebo jakéhokoli jiného odkazovaného internetového serveru, včetně, bez omezení, jakékoli ztráty zisků, přerušení obchodování, ztráty programů nebo jiných dat na vašem systému pro zpracovávání informací nebo jinak, a to i v případě, že jsme byli výslovně upozorněni na možnost takového poškození.

Firma GAST Group neposkytuje absolutně žádné záruky a/nebo reprezentace o žádném jiném internetovém serveru, ke kterému byste mohli získat přístup prostřednictvím tohoto serveru. Ty jsou poskytovány pouze jako praktická potřeba a neznamená to, že firma GAST Group potvrzuje nebo akceptuje jakoukoli odpovědnost za obsah nebo za používání takového internetového serveru. Kromě toho je na vás, abyste byli dostatečně obezřetní a zaručili, že cokoliv se rozhodnete použít, nebude obsahovat takové položky, jako jsou viry, červi, trojské koně a další položky destruktivní povahy.

Informace na tomto internetovém serveru mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby.
Informace obsažené na tomto internetovém serveru se mohou kdykoli změnit bez předchozího upozornění nebo povinnosti.

Informace publikované na tomto internetovém serveru mohou obsahovat reference nebo křížové reference na produkty, služby, atd., firmy GAST Group, které nejsou oznamovány nebo k dispozici ve vaší zemi.
Přesnost takových informací nelze zaručit, a to zejména proto, že tyto informace podléhají změnám, specifickým požadavkům nebo dostupnosti, a takové reference neznamenají, že má firma GAST Group v úmyslu zavést takové produkty, služby, atd., ve vaší zemi. Kontaktujte vašeho místního prodejce, který vám poskytne úplné podrobnosti ohledně produktů, služeb, atd., které vám mohou být k dispozici a které u něj můžete objednat.

Komentáře, dotazy nebo návrhy

Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoli informace, nevyžádané návrhy, nápady nebo jiné příspěvky budou považovány za nedůvěrné a nepodléhající vlastnickému právu. Odesláním jakýchkoli informací nebo materiálů udělujete firmě GAST Group neomezené, nezrušitelné oprávnění tyto materiály nebo informace používat, reprodukovat, vystavovat, provádět, upravovat, posílat a distribuovat, a také souhlasíte s tím, že firma GAST Group může libovolně používat jakékoli nápady, koncepce, "know-how" nebo techniky, které jste nám poslali za jakýmkoli účelem.

Specifický software dostupný na internetovém serveru

Jakýkoli software, který může být k dispozici ke stažení z tohoto internetového serveru ("Software"), je dílo podléhající autorskému právu firmy GAST Group a/nebo jejích dodavatelů.

Používání tohoto softwaru je regulováno podmínkami licenční smlouvy pro koncové uživatele, pokud nějaká existuje, která je přiložená k softwaru nebo je v něm zahrnutá ("License Agreement"). Pokud není uvedeno jinak v licenční smlouvě, je software dán k dispozici ke stažení vyhradně pro použití koncovými uživateli. Jakákoli reprodukce nebo další distribuce tohoto softwaru, která není v souladu s licenční smlouvou, může mít za následek občanskoprávní nebo trestní postihy.

Bez omezení se na předcházející, je výslovně zakázáno kopírování nebo reprodukování softwaru na jakýkoli jiný server nebo místo za účelem dalšího reprodukování nebo dalšího distribuování.

Software je opatřen zárukou, pokud vůbec nějakou, pouze v souladu s podmínkami licenční smlouvy. Kromě záruky uvedené v licenční smlouvě se firma GAST Group tímto vzdává nároku na veškeré záruky a podmínky ohledně tohoto softwaru, včetně všech zahrnutých záruk a podmínek o prodejnosti, způsobilosti pro konkrétní účel, názvu a dodržení podmínek.

zpět

obrazek
obrazek0obrazek
© 1991 - 2019 GAST Group s.r.o.